audacious_status - Gnu Gadu 2 status changer PlugIn0. Wstęp
1. Wymagane biblioteki
2. Kompilacja
3. Załadowanie wtyczki w Gnu Gadu 2
4. Downlaod
5. Autor
0. Wstęp

audacious_status jest wtyczką dla Gnu Gadu 2.3.0 napisaną w C. Wtyczka łączy się przez D-BUS z odtwarzaczem audacious,
pobiera aktualnie odtwarzany utwór, a następnie ustawia status gg, którego opis odpowiada pozycji w liście utworów audacious.

1. Wymagane biblioteki

Aby poprawnie skompilować wtyczkę potrzebujemy następujących bibliotek:
Najprościej sprawdzić czy wszystko mamy wpisując:

pkg-config gtk+-2.0 gg2_core audclient dbus-glib-1 --cflags --libs

Jeżeli czegoś będzie brakowało pkg-config wypisze w pierwszej linice:
Package * was not found in the pkg-config search path.
Jeżeli wszystko ok przechodzimy do punktu 2.

2. Kompilacja

W pliku Makefile założyłem, że Gnu Gadu 2 został zainstalowany z prefixem /usr, a więc biblioteki będą sie znajdowały w /usr/lib
jeżeli jednak zainstalowałeś Gnu Gadu 2 z prefixem np. /usr/local, zmień linikę w Makefile:

GG2_LIBS_PATH = "/usr/lib"

na:

GG2_LIBS_PATH = "/usr/local/lib"

Jeżeli już wszystko ustawiłeś wpisujesz:

make
make install (jako root)

3. Załadowanie wtyczki w Gnu Gadu 2

4. Download

Wtyczkę można pobrać na sourceforge pod adresem: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=216916
Źródła wtyczki można również znaleźć na SVN:

svn co https://audaciousstatus.svn.sourceforge.net/svnroot/audaciousstatus audaciousstatus

5. Autor

Dominik (czester21) Cebula
gg: 3837462
e-mail: dominikcebula@gmail.com

inicjalizacja wtyczki, dodawanie opcji menu, identyfikatory statusów zostały wzięte z wtyczki
XMMS Status
Jakub (jkbs) Sitnicki
e-mail: jkbs@o2.pl